Ιερεμίας επίσκοπος

Επίσκοπος Κιτίου κατά το 1600/1601. Πήρε μέρος σε συνόδους της εκκλησιαστικής ηγεσίας της Κύπρου, μαζί με τους επισκόπους Φιλόθεο Πάφου, Βενιαμίν Σολίας και Ιάκωβο Ταμασσού, προς εξέταση της κατάστασης που δημιούργησε με τις συνεχείς παρανομίες του ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Αθανάσιος Α' *.

 

Ο Ιερεμίας αναφέρεται ως αποδέκτης πατριαρχικού γράμματος του τότε πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίου Β', με το οποίο πληροφορεί τόσο τον επίσκοπο Κιτίου όσο και τους λοιπούς επισκόπους της Κύπρου για την εκλογή, στην Κωνσταντινούπολη, νέου αρχιεπισκόπου Κύπρου, του Βενιαμίν*.

 

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον επίσκοπο αυτό.