Ιεροί πενταετηριακοί αγώνες

Image

 Αθλητικοί αγώνες που καθιερώθηκαν από το Κοινόν Κυπρίων στις αρχές του πρώτου μ.Χ. αιώνα να διεξάγονται στην Πάφο κάθε 5 χρόνια (γι' αυτό κι ονομάστηκαν πενταετηριακοί).

 

Την πληροφορία γνωρίζουμε από επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της Παλαιπάφου και αναφέρει:

 

Ἀφροδίτῃ Παφίᾳ

Κυπρίων τό Κοινόν Ροδοκλέα Ροδοκλέους

 

τόν καί Στασικράτην ἀρχιερασάμενον

νησιωτικῶς τοῦ Θεοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος,

                                                          

τόν αὐθαίρετον ἀγωνοθέτην τῶν ἀχθέντων

                                                          

ὑπό τοῦ Κοινοῦ Κυπρίων πρώτως

ἐν Σεβαστῇ Πάφῳ νησιωτικῶν ἱερῶν ἀγώνων

 

πενταετηριακῶν Καισαρογερμανικείων, ἀρετῆς χάριν.

 

Η επιγραφή θα πρέπει να βρισκόταν στη βάση αγάλματος του αναφερομένου αρχιερέα Ροδοκλέους, ο οποίος τιμήθηκε έτσι επειδή ανέλαβε ως αυθαίρετος ἀγωνοθέτης, δηλαδή εθελοντικά τη διεύθυνση των αγώνων.

 

Οι ίδιοι οι αγώνες χαρακτηρίζονται ως Καισαρογερμανίκειοι, πράγμα που υποδηλώνει ότι σκοπό είχαν να τιμήσουν τον Ιούλιο Καίσαρα Γερμανικόν, θετό γιο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβερίου. Πιθανόν οι αγώνες αυτοί να καθιερώθηκαν με την ευκαιρία επίσκεψης του Γερμανικού στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (μια από τις οποίες ήταν η Κύπρος). Η ακόμη, πιθανόν να καθιερώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Γερμανικού, που πέθανε δηλητηριασμένος στη Δάφνη, κοντά στην Αντιόχεια της Συρίας, το 19 μ.Χ. Μεγάλοι αγώνες για να τιμηθεί η μνήμη του δολοφονημένου Γερμανικού (πολύ αγαπητού στον ρωμαϊκό λαό), είχαν γίνει τότε και στην ίδια τη Ρώμη και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας.

 

Παρά το ότι στην πιο πάνω επιγραφή οι αγώνες που καθιερώθηκαν χαρακτηρίζονται ως πενταετηριακοί, δηλαδή επαναλαμβανόμενοι κάθε 5 χρόνια, δεν είναι γνωστό εάν επαναλήφθηκαν, και πόσες φορές.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια