Ισίδωρος Θρέππου

Image

Αρχαίος Κύπριος αθλητικός παράγων των Ρωμαϊκών χρόνων, πιθανότατα από το Κίτιον, όπου ήταν ξυστάρχης, δηλαδή περίπου πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου της πόλης του. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στο Κίτιον και αναφέρει:

 

Οἱ ἀπό τῆς οἰκουμένης ἀθληταί

[πλε]ιστονεῖκαι καί στεφανεῖται

καί οἱ τούτων ἐπιστάται καί νεανίσκοι,

Ἰσίδωρον Θρέππου τόν ξυστάρχην

και φίλον τειμῆς χάριν.

 

Προκύπτει από το κείμενο της επιγραφής ότι διάφοροι πολυνίκες αθλητές από τις χώρες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (τῆς οἰκουμένης) καθώς και οι προπονητές τους, τίμησαν τον Ισίδωρο τον γιο του Θρέππου τον φίλο τους, με άγαλμά του το οποίο κι έστησαν πιθανότατα στην πόλη του Κιτίου.