Ίδραμη

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Βενετοκρατίας, ο οικισμός μνημονεύεται ως Idrami, με ύπαρξη στην αυτή περιοχή και ομώνυμου μοναστηριού, στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου. Η περιοχή ήταν έως πρόσφατα τσιφλίκι με την ονομασία Ιγράμι ή και Ιχράμι ή και Ύγραμη, κοντά στο Νέο Χωριό της Πάφου. Υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Μηνά (ίσως το αναφερόμενο μοναστήρι), όπως προκύπτει από σχετικές αναφορές των αρχών του 19ου αιώνα, στον κτηματικό κώδικα της επισκοπής Πάφου. Στην πρώτη αναφορά (σ.9) αναφέρεται η πώληση τοῦ  ἁγίου Μηνᾶ τῆς Ἴδραμης για 1.500 γρόσια, ενώ στη δεύτερη αναφορά (σ.20) καταγράφονται τα σκεύη της εκκλησίας.

Η εκκλησία είχε περιέλθει στην κατοχή του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη, από το οποίο κι είχε πωληθεί ξανά το 1834, σύμφωνα προς τον κτηματικό κώδικα της επισκοπής Πάφου.

 

Το χωριό Ίδραμη φαίνεται ότι καταστράφηκε κι εγκαταλείφθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, από άγνωστη αιτία. Ίσως τότε να αντικαταστάθηκε από το Νέο Χωριό, που γι’ αυτό ακριβώς φέρει την ονομασία αυτή.