Θαρσίς

Image

Ονομασία τοποθεσίας ή χώρας που απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη ως ευρισκόμενης δυτικά της Παλαιστίνης. Όπως αναφέρεται, η Θαρσίς υπήρξε αποικία της Τύρου κι ήταν πλούσια, διεξήγε δε εμπόριο με ικανό δικό της στόλο.

 

Διάφοροι μελετητές ταύτισαν την Θαρσίδα με την Ισπανία και ιδιαίτερα με την πόλη Ταρτησσόν (ή Ταρσήιον κατά τον Πολύβιο). Κατά τον Σύγκελλο ωστόσο, που αντλεί από τον Αφρικανό, Θαρσίς ονομάζονταν η Κύπρος και η Ρόδος.

 

Αλλού πάλι αναφέρεται ότι ο Θαρσής ήταν ένας από τους τρεις γιους του Ιωυάν, από τον οποίο προήλθαν οι Θαρσεῖς, οι κάτοικοι της Κιλικίας. Έχοντας υπ' όψη την παράδοση αυτή, μερικοί μελετητές ταύτισαν την αναφερόμενη Θαρσίδα με την Κιλικία. Η ίδια παράδοση, που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και ερμηνεύεται από τον Ευστάθιο Αντιοχείας, αναφέρει ότι οι άλλοι δυο γιοι του Ιωυάν ήταν ο Ελισά* από τον οποίο προήλθαν οι Αιολείς, και ο Χαθείμ* ο οποίος πήρε την νήσο Χεθειμά* δηλαδή την Κύπρο.