Γερμίδι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα. Στον χάρτη του Α. Ortelius (1573) και σε άλλους παλαιούς χάρτες σημειώνεται ο οικισμός ως lermidi, βορειοανατολικά του οικισμού Asta (Aσκά).Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν.