Καλαμιθάσα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ντε Μας Λατρί, ενώ μνημονεύεται και σε χειρόγραφο της περιόδου της Βενετοκρατίας. Επίσης αναφέρεται και σε σχέση προς τον άγιο Αββακούμ, ένα των 300 «Αλαμάνων» αγίων της Κύπρου. Στο σχετικό βραχύ συναξάριον της ακολουθίας του, ο άγιος Αββακούμ φέρεται ως ἐν τῷ  ὅρει Καλαμιθάσας καί Φτερικουδίου ἀσκητεῦσας.

 

Συμπεραίνουμε έτσι ότι η Καλαμιθάσα θα πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά στο χωριό Φτερικούδιν, που υφίσταται και σήμερα.

 

Φαίνεται ότι το χωριό καταστράφηκε και διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κατά την τοπική παράδοση, ήταν βασιλικό κτήμα κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, που κατεστράφη όταν εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1570, αφού προέβαλε αντίσταση (βλέπε σχετικά στο λήμμα για το χωριό Φτερικούδιν).