Ιλλυρίς

Image

Αρχαία ονομασία μικρού νησιού της Κύπρου. Την αναφέρει ο Πλίνιος (Naturalis Historia, 5, 131) που γράφει: In Lycio autem mare Illyris, Telendos, Attelebussa, Cypriae tres steriles...

 

Δηλαδή: Στη θάλασσα της Λυκίας βρίσκονται η Ιλλυρίς, η Τέλενδος και η Αττελέβουσα, τρία άγονα κυπριακά νησιά...

 

Εάν θεωρηθεί ότι η θάλασσα της Λυκίας περιβρέχει τα βορειοδυτικά παράλια της Κύπρου από τον κόλπο της Μόρφου μέχρι τον Ακάμα, τότε τα τρία νησάκια που αναφέρει ο Πλίνιος θα πρέπει να είναι οι άγονοι βράχοι κοντά στις ακτές αυτές. Η Ιλλυρίς ειδικότερα μπορεί να ταυτιστεί, κατά πάσαν πιθανότητα, με το σημερινό νησάκι Πέτρα του Λιμνίτη, στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από την Τηλλυρκάν, με την ονομασία της οποίας ίσως συνδέεται ετυμολογικά. Τόσο η Τηλλυρκά (Τηλλυρία) όσο και η Ιλλυρίς πιθανώς σχετίστηκαν με την εγκατάσταση Ιλλυριών μισθοφόρων στην Κύπρο.

 

Βλέπε λήμμα: Αλβανοί και Κύπρος 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image