Ιμπραχίμ μπέης Ibrahim bey

Διοικητής μικρού τουρκικού εκστρατευτικού σώματος από 2 πλοία και 150 στρατιώτες, που εστάλη στην Κύπρο για να συνδράμει τις λοιπές στρατιωτικές δυνάμεις, προς καταστολή της εξεγέρσεως Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου κατά της οθωμανικής διοικήσεως υπό τον Τουρκοκύπριο Χαλήλ, το 1765. Βλέπε λεπτομέρειες στο λήμμα Χαλήλ αγάς.