Ιατρικός Παγκύπριος Σύλλογος

Η ίδρυση και λειτουργία του ΠΙΣ

Image

Οι γιατροί της Κύπρου ίδρυσαν ιατρικούς συνδέσμους και οργανώσεις πολύ πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Ήδη πριν από τότε υπήρχαν στην Λευκωσία ο «Ιπποκράτης», στην Αμμόχωστο ο «Γαληνός» και στην Λεμεσό ο Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν κοινωνικά, συνδικαλιστικά και σε περιορισμένο βαθμό επιστημονικά.

 

Επί Αγγλοκρατίας ο πρώτος νόμος περί ρύθμισης του ιατρικού επαγγέλματος εισήχθη στις 7 Αυγούστου 1936 επί Κυβερνήτη Παλμερ. Το 1961 επί Ανεξαρτησίας ψηφίστηκε τροποποιητικός νόμος περί εγγραφής ιατρών. Στις 11 Αυγούστου 1967 πέρασε νέος νόμος από το Κοινοβούλιο που ρύθμιζε τα του ιατρικού επαγγέλματος.

 

Με βάση αυτό το νόμο προχώρησαν οι διαδικασίες επίσημα και νομότυπα για την ίδρυση των τοπικών Ιατρικών Συλλόγων και ταυτόχρονα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ).

 

Είχαν προηγηθεί οι Διακοινοτικές Ταραχές του 1963 και η αποσκίρτηση των Τ/κ μελών της κυβέρνησης και όλων σχεδόν των Τ/κ Δημόσιων Υπαλλήλων. Αυτή η εξέλιξη επέφερε σημαντικές αλλαγές στη δημόσια υγεία, καθώς και στην άσκηση της ιατρικής.

 

Οι τοπικοί ιατρικοί Σύλλογοι, με ηγέτη τον «Ιπποκράτη» και οι κυβερνητικοί γιατροί, οι οποίοι εκπροσωπούνταν από την Παγκύπρια Συντεχνία των Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ) σε συνάντηση τον Απρίλιο του 1966, με τον τότε Υπουργό Υγείας Τάσσο Παπαδόπουλο, συζήτησαν για πρώτη φορά τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούσαν τους γιατρούς και έθεσαν επί τάπητος την ανάγκη τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της ιατρικής στην Κύπρο. Σε αυτή τη συνάντηση λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κατοχύρωση του ιατρικού επαγγέλματος, τη σύσταση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και των επαρχιακών συλλόγων, ενώ ταυτόχρονα θεσπίστηκαν κανονισμοί ιατρικής δεοντολογίας και συστάθηκε Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών. Όλα τα πιο πάνω συμπεριλήφθηκαν στον Περί Ιατρών Νόμο που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, το 1967.

 

Την Κυριακή 9 Ιουλίου του ίδιου χρόνου συνήλθε στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ η πρώτη γενική συνέλευση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, γιατρού Βάσου Βασιλόπουλου. Ακολουθώντας τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, η συνέλευση εξέλεξε διά μυστικής ψηφοφορίας τους εκπροσώπους της που μαζί με τους εκπροσώπους των Τοπικών Συλλόγων, που είχαν ήδη εκλεγεί σε τοπικές συνελεύσεις, αποτέλεσαν το πρώτο Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος (Σ.Ι.Σ) στην ιστορία του Συλλόγου.

 

Πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (Σ.Ι.Σ) εξελέγει ομόφωνα ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης.

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ιατρών Νόμου του 1967 ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπεί όλους όσους εξασκούν την ιατρική στην Κύπρο, οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου και να ανανεώνουν μέσω του σε χρονιαία βάση την επαγγελματική άδεια εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στο νησί.

 

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι απλώς ένα επαγγελματικό σώμα, αλλά συμβάλει με διάφορούς τρόπους στο καλό τόσο των ασθενών όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον επιστημονικό, τον κοινωνικό καθώς και τον πολιτιστικό τομέα διοργανώνοντας επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, εκδηλώσεις και διαλέξεις.

 

Οι κυριότεροι στόχοι του Συλλόγου είναι να προστατεύσει τις ηθικές αξίες της ιατρικής, να συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος υγείας το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ασθενή να απολαμβάνει το δικαίωμα της ποιοτικής θεραπείας και φροντίδας, να προσφέρει στα μέλη του επαγγελματική εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης, να εισηγείται νέες νομοθεσίες και κανονισμούς στο Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα υγείας και να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό ταμείο και τα θέματα ασφάλειας ζωής των μελών του.

 

» Βλέπε Αφιέρωμα: Ιατρική στην αρχαία Κύπρο

 

Τοπικοί σύλλογοι                                                               

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ασκεί την εξουσία του μέσω των πέντε Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων, της Λευκωσίας-Κερύνειας, της Αμμοχώστου, της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου.

 

Το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος (Σ.Ι.Σ.) αποτελείται από 25 εκλεγμένα μέλη, τα οποία προκύπτουν μετά από τις εκλογικές συνελεύσεις των πέντε τοπικών συλλόγων και της γενικής συνέλευσης του ΠΙΣ. Συγκεκριμένα, βάση της σχετικής νομοθεσίας, λαμβάνουν μέρος στο Σ.Ι.Σ. οι 5 πρόεδροι των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων, 16 μέλη που εκλέγονται από τις τοπικές εκλογικές συνελεύσεις ως εκπρόσωποι στο Σ.Ι.Σ. (ο αριθμός των εκπροσώπων του κάθε τοπικού προκύπτει από τη δυναμικότητα του δηλ. τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του). Σήμερα ο Τοπικός της Λευκωσίας εκλέγει 5 εκπρόσωπους, της Λεμεσού 4, της Πάφου 3, της Λάρνακας 2 και της Αμμοχώστου επίσης 2. Τα υπόλοιπα 4 μέλη, δύο ιατροί από το Δημόσιο τομέα και 2 από τον ιδιωτικό, εκλέγονται από την Γενική εκλογική συνέλευση του ΠΙΣ.

 

Τα 25 εκλεγμένα μέλη καταρτίζονται σε σώμα στην πρώτη τους συνεδρία ψηφίζοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Καταρτίζονται επίσης και οι Επιτροπές που θα λειτουργήσουν για την τριετία που διαρκεί η θητεία του κάθε Συμβουλίου. Οι κυριότερες Επιτροπές είναι η Εκτελεστική, η Δεοντολογίας, η Επιστημονική, η Επικοινωνιολογίας, η Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, η Οικονομικών κ.α.

 

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, που αριθμεί περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες μέλη, συμμετέχει επίσης σε πολλούς Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς αλλά και Διεθνής Ιατρικούς Οργανισμούς, εκπροσωπώντας με επιτυχία την χώρα και τα μέλη του.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image