Αιμιλίου Νίκος

Image

Γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις  14 Ιουνίου 1963 και σπούδασε νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε  μεταπτυχιακό στο ευρωπαϊκό δίκαιο στο London School of Economics και διδακτορικό στη Νομική από το University College London.

 

Διετέλεσε αναπληρωτής ερευνητής στο UCL από το 1988 έως το 1991 και ακολούθως ανέλαβε καθήκοντα διδασκαλίας ευρωπαϊκού δικαίου στο University of Southampton από το 1991 έως το 1993 και, στη συνέχεια, στο Queen Mary and Westfield College από το 1993 έως το 1994. Μεταξύ 1995 και 1997 κατείχε την έδρα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Jean Monnet στο University of Durham.

 

Από το 1994 έως το 1997, παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές, ο Αιμιλίου διετέλεσε επίτιμος διευθυντής έρευνας του UCL και ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου. Μεταξύ 1997 και 1998, προσελήφθη ως εξωϋπηρεσιακός και διετέλεσε πληρεξούσιος υπουργός στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου και στη συνέχεια, από το 1998 έως το 1999, αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην EE.

 

Από το 1999 έως το 2002 διετέλεσε έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία. Την 1η Αυγούστου 2000 πρόηχθη σε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ 2002 και 2004, άσκησε καθήκοντα Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπροσώπου της χώρας στις υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

Το 2004 διορίστηκε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και άσκησε τα καθήκοντα αυτά μέχρι το 2008. Το 2008 ο Ν. Αιμιλίου διορίστηκε γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών όπου παρέμεινε μέχρι το 2012.

 

Μεταξύ 2012 και 2017, διετέλεσε Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, πριν επιστρέψει στη θέση Μονίμου Αντιπροσώπου στην ΕΕ από το 2017 έως το 2021. Μετείχε επίσης στην Ομάδα Διαιτητών του Μονίμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης από το 1995 έως το 2016.

 

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 ανέλαβε καθήκοντα ως ένας από τους πέντε  γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ο διορισμός του αφορά την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2027.

 

Οι διορισμοί των γενικών εισαγγελέων έγιναν από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.