Αραγκόν Ιωάννα

Ευγενής, από το βασίλειο της Αραγκόν* . Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 580), σαν μια από τις ευγενείς δεσποινίδες που ήλθαν στην Κύπρο μαζί με την Βαλεντίνα, ανεψιά του δούκα του Μιλάνου, στα 1377 ή 1378. Η Βαλεντίνα ήλθε για να παντρευτεί τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Β' (1369-1382). Η Ιωάννα της Αραγκόν παντρεύτηκε στην Κύπρο τον ευγενή Ιωάννη ντε Σοϊσσάνς.