Βραγαδίν Μαριέττα

Ευγενής (λαίδη) της περιόδου της Φραγκοκρατίας, που έζησε κατά τον 15ο αιώνα, προφανώς συγγενής του Λούκα Βραγαδίν. Όταν μετά το 1460 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ προέβη σε αναδιανομή των φέουδων του νησιού, η λαίδη Μαριέττα Βραγαδίν πήρε στην κατοχή της τα χωριά Έξω Μετόχι, Αμαργέτη, Κέδαρες, Κιδάσι, καθώς και το ανύπαρκτο σήμερα χωριό Φάραγγας, και ακόμη «το σπίτι και τα αμπέλια του Αγρού», άγνωστο πού βρίσκονταν. Την πληροφορία δίνει ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος.