«Καθημερινά Νέα»

Αντιστασιακή εφημερίδα την οποία εξέδιδαν παράνομα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα οι Κύπριοι αδελφοί Ευριπίδης και Λουκής Ακρίτας*. Η εφημερίδα εκδιδόταν και μετά την απελευθέρωση, μέχρι το 1946.