«Νέα Ισότης»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διάδοχος της εφημερίδας Ἰσότης, σε μικρό μέγεθος και σχήμα, που εκδιδόταν από τον Μιχαήλ Σαλισβουρή στα χρόνια 1931-1932. Μετά το 1932 την έκδοση της εφημερίδας ανέλαβε ο δικηγόρος Δημήτριος Θεοχάρους. Οι εφημερίδες αυτές, που εκδίδονταν στην περίοδο της στυγνής καταπίεσης και λογοκρισίας της Παλμεροκρατίας, ήσαν συνήθως άχρωμες και βραχύβιες.

 

Πηγή 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια