Καισάριος πρωτοπαπάς

Κύπριος εκκλησιαστικός αξιωματούχος του πρώτου μισού του 5ου μ.Χ. αιώνα. Αναφέρεται ότι συνόδευσε τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου (Κωνσταντίας) Ρηγίνο* στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο (Έφεσος, 431 μ.Χ.), στην οποία και παρέστη μαζί με τους Κυπρίους επισκόπους Ευάγριον Σόλων, Σαπρίκιον Πάφου και Ζήνωνα Κουρίου.