ΑΚΜΩΝ

Περιοδικό της Τεχνικής Σχολής Αμμοχώστου

Image

Περιοδικό που εξέδιδε η Τεχνική Σχολή Αμμοχώστου προ της Εισβολής. Εξεδόθη σε 11 συνολικά τεύχη. Τα κείμενα του έγραφαν καθηγητές και μαθητές της Σχολής και τα εξώφυλλα του συνήθως ήταν έργα των μαθητών του Τμήματος Διακοσμητικής και Αγγειοπλαστικής.

 

Η Τεχνική Σχολή Αμμοχώστου λειτούργησε το 1963, παρέχοντας αρχικά νυχτερινά μαθήματα και αργότερα πρωινά. Οι πρώτες τρεις τάξεις παρέδιδαν τα ίδια ακριβώς μαθήματα με αυτά των γυμνάσιων. Μετά την τρίτη τάξη, η ύλη χωρίζοταν σε δύο μέρη, την επαγγελματική και την τεχνική κατάρτιση.

 

Διευθυντής της Τεχνικής Σχολής Αμμοχώστου κατά το 1973-1974 ήταν ο Ανδρέας Τσιάλης και Βοηθοί Διευθυντές οι Φιλόθεος Ορφανίδης και Ανδρέας Ποαρός. Από το εκδοτικό σημείωμα του Περιοδικού με τίτλο «Η Σχολή μας» αντιγράφουμε εδώ μια παράγραφο για το πιο σημαντικό γεγονός στην Τεχνική Σχολή Αμμοχώστου κατά το τελευταίο έτος πριν από την τουρκική εισβολή:

 

«Η Κρατική Ξενοδοχειακή Σχολή Αμμοχώστου, τμήμα αναπόσπαστον της Τεχνικής Σχολής Αμμοχώστου, προσετέθη εις την Σχολήν από του τρέχοντος σχολικού έτους, από του Ιανουαρίου δε του 1974, ότε συνεπληρώθη η ανέγερσις και ο εξοπλισμός των νέων και συγχρόνων εγκαταστάσεων αυτής, ήρχισε την πλήρη λειτουργίαν της και την συστηματικήν εκπαίδευσιν των πρώτων σπουδαστών.»

 

 

Πηγή:

Φώτο Γκάλερι

Image
Image