«Νέος Κυπριακός Φύλαξ»

Image

Μεγάλη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, διάδοχος της εφημερίδας Κυπριακός Φύλαξ που ανέστειλε την έκδοσή της το 1921 ύστερα από την απέλαση του Νικόλαου Καταλάνου (που ήταν ο βασικός συντάκτης της) από τη βρετανική αποικιοκρατική διοίκηση. Τη διεύθυνση της εφημερίδας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης που από το 1924 την επανεξέδωσε με τον τίτλο Νέος Κυπριακός Φύλαξ. Η εφημερίδα συνέχισε σταθερά και ανελλιπώς την έκδοσή της μέχρι το 1950, οπότε συμπληρώθηκε και η ζωή της. Στο τελευταίο στάδιο της έκδοσής της, τη σύνταξη της εφημερίδας ανέλαβε ο Βίας Μαρκίδης, γαμβρός του Κ.Α. Κωνσταντινίδη.

 

Ο Νέος Κυπριακός Φύλαξ είχε μεγάλο μέγεθος (56X36 εκ.), σχήμα πεντάστηλο (πλάτος στήλης 6 εκ.) και ήταν τετρασέλιδος. Υπήρξε σημαντική εφημερίδα τόσο για την πλούσια αρθρογραφία, σχολιογραφία και ειδησεογραφία της όσο και για τις ιστορικές, λογοτεχνικές, λαογραφικές, επιστημονικές και κοινωνικές της στήλες. Πολέμησε μέχρι τέλους τη βρετανική αποικιοκρατία και ήταν διαπρύσιος κήρυκας των εθνικών δικαίων του κυπριακού λαού.