«Ελευθεροτυπία»

Image

Καθημερινή πρωινή εφημερίδα, που ξεκίνησε ως εβδομαδιαία (κάθε Δευτέρα) στις 13 Οκτώβριο 1980, με ιδιοκτήτη τον Μιχαήλ Κουρούπη από τη Λευκωσία. Αφού κυκλοφόρησε 18 φύλλα ως εβδομαδιαία η «Ελευθεροτυπία» έγινε καθημερινή πρωινή από τις 11 Φεβρουαρίου 1981. Στις 21 Ιανουαρίου 1982 ο Μιχαήλ Κουρούπης μεταβίβασε την ιδιοκτησία της εφημερίδας στην εταιρεία «Εκδόσεις Προβληματισμός - Ελευθεροτυπία Λτδ».

 

Η εφημερίδα είχε μεγάλο μέγεθος (60X42 εκ.), σχήμα εννεάστηλο (πλάτος στήλης 4 εκ.) και ήταν οκτασέλιδη (ενίοτε πολυσέλιδη). Είχε πλούσια ειδησεογραφία και αρθρογραφία, καθώς και σελίδες αθλητικές, καλλιτεχνικές, για τους νέους, στήλες λογοτεχνικές, θεατρικές και επιστημονικές.

 

Διευθυντής της εφημερίδας ήταν αρχικά ο Ανδρέας Ηρακλέους που ήταν και ο κατά νόμου υπεύθυνος. Από τις αρχές του 1986 κατά νόμον υπεύθυνος ορίστηκε ο Τίτος Κολώτας. Από το 1985 διευθυντής συντάξεως της εφημερίδας ανέλαβε ο Γιάννης Σπανός.

 

Η εφημερίδα, υποστήριζε το Δημοκρατικό Κόμμα και τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού.