«Κυπριακός Κήρυξ»

Παγκύπρια καθημερινή πολιτική εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 17.3.1933. Συντάκτης της εφημερίδας ήταν ο Χρυσ. Γ. Σταυρινίδης και εκδότης ο Α. Κυριακίδης. Η ζωή της ήταν σύντομη. Ανέστειλε την έκδοσή της τον Ιούνιο του 1933.