Νικόπουλος Γεώργιος

Image

Εκδότης - Δημοσιογράφος. Ο Γεώργιος Νικόπουλος εξέδωσε την εφημερίδα  "Φωνή της Κύπρου" στη Λευκωσία το 1887 η οποία εκδιδόταν μέχρι το θάνατο του το 1912. Στο ετήσιο Ημερολόγιον του Κ.Φ. Σκόκου, το οποίο εκδιδόταν στην Αθήνα κατά την περίοδο  1886-1918 γίνεται μια εγκωμιαστική  αναφορά στον Νικόπουλο ο οποίος παρουσιάζεται ως "ανήρ πολλής μορφώσεως και ευρείας παιδείας, φρονημάτων δε αληθώς πατριωτικών και ανεξαρτήτων, ηδυνήθη να ανυψώσει το φύλλον εν τη συνειδήσει του Κυπριακού Λαού ποδηγετών διά γλώσσης χρηστής και σωφρονος και επί βάσεων και αρχών υγιών την κοινήν γνώμην".  

 

Φωνή της Κύπρου

Η εφημερίδα, που άλλαξε κατά καιρούς μέγεθος και σχήμα, είχε πλούσια και μαχητική αρθρογραφία και ειδησεογραφία, καλλιτεχνικές και φιλολογικές στήλες, επιστημονικές και ιστορικές επιφυλλίδες. Μετά τον θάνατο του Νικόπουλου την εφημερίδα ανέλαβε ο  Κύριλλος Παυλίδης την οποία ονόμασε Νέα Φωνή της Κύπρου. Την την έκδοση της εφημερίδας συνέχισε μέχρι το 1952 ο γιος του Τίμος Κυρ. Παυλίδης, επαναφέροντας τον τίτλο Φωνή τῆς Κύπρου.

  

» Βλέπε και "Ειδολογικές επιδράσεις και Ιδεολογικές Επιρροές στη μουσική της Κύπρου την περίοδο 1878 – 1931 μέσα από την εφημερίδα «Φωνή της Κύπρου»

 

 Ημερόλογιον Σκόκου

Στο ετήσιο Ημερολόγιον του Κ.Φ. Σκόκου, το οποίο εκδιδόταν στην Αθήνα κατά την περίοδο  1886-1918 δημοσιεύονταν συχνά λογοτεχνικές συνεργασίες Κυπρίων αλλά και διάφορα θέματα που αναφέρονταν στην Κύπρο. Στις εκδόσεις 1904 και 1905 του Ημερολογίου παρουσιάστηκαν προσωπογραφικά σημειώματα για τους σημαντικότερους εκπρόσωπους της ελληνικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και στον ελληνισμό του εξωτερικού. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν οι ακόλουθοι έξι διακεκριμένοι Κύπριοι δημοσιογράφοι, πέντε διευθυντές εφημερίδων της Κύπρου και ένας της Ελλάδας :

 

 

 

Πηγές

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια
  2. Φοίβου Σταυρίδη: Η άλλη Κύπρος