Καντού φράγμα

Image

Λιθόκτιστο φράγμα περί το ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά του χωριού Καντού. Είναι κτισμένο πάνω στον Ταπάχνα, μικρό παραπόταμο του Κούρη, σε μέσο υψόμετρο 120 μέτρων. Έχει ύψος 15 μ., μήκος 52,5 μ., όγκο 3.000 μ.³ και χωρητικότητα 34.000 μ.³. Σκοπός του φράγματος είναι η άρδευση 563 σκαλών γης, περίπου.

 

Η περιοχή του φράγματος δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 550 χιλιοστόμετρα. Εξάλλου η γεωλογική σύνθεση της περιοχής αποτελείται από ψαμμίτες, κρητίδες και μαργαϊκές κρητίδες.