Καράολος

Μικρό δάσος έκτασης 58,5 εκταρίων μέσα στη διοικητική περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου. Ο Καράολος βρίσκεται περί τα 2 χμ. βορειοδυτικά της παλαιάς πόλης της Αμμοχώστου.

 

Από γεωλογικής απόψεως, η περιοχή του δάσους βρίσκεται πάνω στους ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, τους άμμους και τα χαλίκια. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα και καφκάλλες. Το δάσος δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 380 χιλιοστόμετρα.

 

Κυριότερα είδη βλάστησης του δάσους είναι οι ευκάλυπτοι, οι ακακίες και οι θάμνοι.