Κάρταμα

Image

Lepidium sativum. Οικογένεια Σταυρανθών. Ετήσιο φυτό που κατά τον De Kantol κατάγεται από την Περσία. Στην Κύπρο φαίνεται ότι είχε εισαχθεί από τα αρχαία χρόνια, όπου καλλιεργήθηκε κι εγκλιματίσθηκε.

 

Μοιάζει πολύ με τον κόλιαντρο, έχει δε ιδιαίτερα δυνατή μυρωδιά κι αψάδα. Είναι φυτό σαλατικό και τρώγεται πολύ κατά τις περιόδους των νηστειών και τη Δευτέρα της Καθαράς, μαζί με ελιές. Καλλιεργείται κυρίως στην Πιτσιλιά.

 

Κατά τον Ξενοφώντα (Κύρου Παιδεία, 1.2,3), ἀπετέλει τό προσφάγιον τῶν παίδων ἐν Περσί, ενώ από άλλες πηγές πληροφορούμαστε ότι η καθημερινή δίαιτα των Περσών από το πέμπτο μέχρι το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους ήταν άρτος ...καί μᾶζα καί κάρδαμον...

 

Η οικογένειά του περιλαμβάνει περί τα 50 είδη, τόσο ετήσια όσο και πολυετή.

 

Τα κάρταμα δεν έχουν καμιά σχέση με το αυτοφυές φυτό που απαντάται στην Κύπρο με την ονομασία κίρταμα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια