Αρκορεπάνι

Image

Λέγεται και αρκορεπανιά. Ραφανίς ο ραφανίσκος, κοινώς ραφανίδα. Επιστ. όνομα Raphanus raphanistrum. Αγγλικά: Wild radish. Οικογένεια: Σταυρανθών. Αυτοφυόμενο στην Κύπρο ζιζάνιο των αγρών.