Ορκος των 12

Η μυστική συνάντηση για την ίδρυση της ΕΟΚΑ

Image

Όρκος που δόθηκε σε μυστική συνάντηση στην Αθήνα από την Επιτροπής Αγώνος Κύπρου στις 7 Μαρτίου 1953, για την προετοιμασία του αγώνα της ΕΟΚΑ. Τον όρκο υπέγραψαν οι Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Γεώργιος Γρίβας, Σωκράτης Λοϊζίδης, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Στράτος, Ηλίας Τσατσόμοιρος, Δημήτρης Σταυρόπουλος, Σάββας Λοϊζίδης, Αντώνιος Αυγίκος, Δημήτριος Βεζανής, Ηλίας Αλεξόπουλος και Γεράσιμος Κονιδάρης. Η συνάντηση έγινε στο σπίτι του τελευταίου στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 36

 

Ο όρκος ήταν μόλις 48 λέξεις:

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω, θυσιάζων και την ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων και τα πλέον σκληρά βάσανα, μυστικόν παν, ό, τι γνωρίζω και θέλω ακούσει διά την υπόθεσιν της Ενώσεως της Κύπρου. Θα υπακούω δε εις τας εκάστοτε διδομένας μοι διαταγάς.»

Τα κειμήλια φυλάσσονταν στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Ελλάδας μέχρι το 2015. Το πρωτόκολλο του όρκου και το ευαγγέλιο επί του οποίου ορκίστηκαν οι δώδεκα παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου με μακροχρόνιο δανεισμό, από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος στις 9 Οκτωβρίου 2015.  Σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο Αγώνος της ΕΟΚΑ 1955-59 στη Λευκωσία.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Polignosi.com

Φώτο Γκάλερι

Image