Βαφεάδης Αλέξης

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Image

Αρχιτέκτονας. Διορίστηκε υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδης στις 27 Φεβρουαρίου 2023.

 

Ο Αλέξης Βαφειάδης  είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα από το 1988 και είναι μέτοχος και εκ των Διευθυντών της οικογενειακής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, Βαφεάδης και Σία ΕΠΕ. Είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λιμιτεδ και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ Λτδ). Κατά την προηγούμενη θητεία του ως Πρόεδρος της ΜΕΔΣΚ συνέβαλε στην αναθεώρηση των υφιστάμενων Δομικών Συμβολαίων και στον εμπλουτισμό των με νέα κείμενα που εξυπηρετούν καινούργιες απαιτήσεις της οικοδομικής βιομηχανίας.

 

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Τεχνικών και Οικοδομικών Έργων και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

 

Είναι νυμφευμένος με την Ευαγγελία, και έχει δύο παιδιά τη Μαρία και τον Κώστα.

 

 

Πηγή:

  1. Polignosi

Φώτο Γκάλερι

Image