Αριστόβουλος απόστολος

Image

Κύπριος άγιος, αδελφός του Κυπρίου αποστόλου Βαρνάβα κατά το «Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως». Κατά το Ελληνικόν Μηνολόγιον υπήρξε αχώριστος σύντροφος του αποστόλου Παύλου στις περιοδείες του. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 70 μαθητών - αποστόλων και η μνήμη του τιμάται στις 15 Μαρτίου. Στις 31 Οκτωβρίου συνεορτάζεται μαζί με τους εκ των 70 αποστόλους Στάχυ, Απελλή, Άμπλιο, Ουρβανό και Νάρκισσο.

 

Ο Αριστόβουλος θεωρείται, όπως κι ο Βαρνάβας, εξελληνισμένος Εβραίος, και πρέπει να διαχωριστεί από τον Ρωμαίο Αριστόβουλο που αναφέρεται στην «προς Ρωμαίους» επιστολή του αποστόλου Παύλου (ιστ', 10), με τον οποίο αρκετοί τον συγχύζουν. Επειδή στην επιστολή του ο Παύλος γράφει: «... ἀσπάσασθε τούς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου...» προκύπτει ότι αυτός ο Αριστόβουλος πρέπει να ήταν όχι ο Κύπριος αλλά πλούσιος Ρωμαίος με πολλούς υπηρέτες, προς τους οποίους ο Παύλος στέλνει χαιρετισμούς κι όχι προς τον ίδιο τον Αριστόβουλο.

 

Όπως αναφέρεται, οι Αριστόβουλος και Βαρνάβας είχαν και μια αδελφή, την Μαρία, που παντρεύτηκε τον απόστολο Πέτρο. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ιστορία..., 1788, σ. 346) αναφέρει ότι η Μαρία αυτή ήταν ανεψιά του Βαρνάβα, δηλαδή κόρη κι όχι αδελφή του Αριστοβούλου.

 

Ο Αριστόβουλος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον απόστολο Παύλο κι εστάλη στη Βρεττανία όπου κι εργάστηκε για τη διάδοση του Χριστιανισμού. Κατά το «Ρωμαϊκόν Μαρτυρολόγιον» ο Αριστόβουλος μαρτύρησε στη Βρεττανία.