Κέλσι Ιάκωβος Giacomo Celsi

Image

Βενετός στρατιωτικός, πλοίαρχος στον στόλο της Βενετίας, που το 1570 διορίστηκε, μαζί με τον συνάδελφο του Αντώνιο Κανάλε (Antonio Canale) επί κεφαλής του στόλου που απεφασίσθη να σταλεί από τη Βενετία στην Κύπρο, εν όψει της μεγάλης τουρκικής επιθέσεως κατά του νησιού, που αναμενόταν. Αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων της ξηράς διορίστηκε ο Σφόρτζα Παλλαβιτσίνο (Sforza Pallavicino), επικεφαλής δε όλων διορίστηκε ο Ιερώνυμος Zάνε (Girolamo Zane). Οι Ζάνε, Παλλαβιτσίνο, Κέλσι και Κανάλε θ' αποτελούσαν συμβούλιο που θα έπαιρνε συλλογικές αποφάσεις.

 

Παρά τις προσπάθειες, το εκστρατευτικό αυτό σώμα δεν κατόρθωσε να έλθει στην Κύπρο και η βοήθεια που τελικά εστάλη στο νησί ήταν μηδαμινή (βλέπε λήμμα Ζάνε Ιερώνυμος).