Κάσας Παύλος

Image

Κύπριος μουσικός του 14ου - 15ου αιώνα. Υπήρξε πρωτοψάλτης Κύπρου πριν και, ίσως, μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους (1453), βάσει του μουσικού κώδικα Ε.Β.Ε. 2706 (φ. 333β) του έτους 1453.

 

Ένα από τα μουσικά έργα του Παύλου Κάσα είχε μεταγράψει αργότερα ο Ιωάννης Κορδοκοτός από τη Λευκωσία, στο μουσικό κώδικα του μοναστηριού Λειμώνος Λέσβου (αριθμ. 240), που γράφτηκε μεταξύ του 1550 και του 1600.

 

Ο Κάσας είχε ζήσει στην Κύπρο.