Κατώπετρα ή Κατάπετρα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν δίπλα από το χωριό Πέργαμος και προς τα βορειοανατολικά του, και γύρω από αρκετά άλλα χωριά που επίσης δεν υπάρχουν σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573), ο οικισμός σημειώνεται ως Catopetra ενώ ολόγυρα σημειώνονται οι οικισμοί Μέλισσα (Melisa), Παναγία (Panaia), Τραχυάδα (Trachiala), Αγκώνα (Ancona), Πιλάτο (Pilato), Λαξιές (Lasies), Λιγοπέτρι (Ligopetri), Σιλίτζια (Silicha).

 

Σε παλαιό χειρόγραφο (χειρόγραφο Λειμωνίδα) ο οικισμός αναφέρεται όχι ως Κατώπετρα (Catopetra) αλλά ως Κατάπετρα. Σε άλλο χειρόγραφο στη βιβλιοθήκη του Κυπριακού Μουσείου, ο οικισμός μνημονεύεται ως ιδιοκτησία κάποτε (περίοδος Φραγκοκρατίας) κάποιου Λατίνου ιερωμένου, του αδελφού Μάρκο, ίσως του απαντώμενου με το όνομα αυτό επισκόπου της Αμμοχώστου μεταξύ του 1328 και του 1346. Στον ίδιο ανήκαν και άλλα χωριά, κατά την ίδια πηγή, περιλαμβανομένων του Περγάμους και των Σιλιτζιών.

 

Ο οικισμός της Κατώπετρας ή Κατάπετρας πιθανότατα διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, περίοδο κατά την οποία, λόγω των ιδιαίτερα σκληρών συνθηκών, είχαν διαλυθεί πλείστοι όσοι οικισμοί της Κύπρου, ιδίως οι μικρότεροι και πιο ασήμαντοι, που τους ήταν αδύνατο να αντεπεξέλθουν και να αντέξουν. Ωστόσο το τοπωνύμιο διατηρήθηκε, ως όνομα τοποθεσίας του χωριού Ξυλοτύμπου της επαρχίας Λάρνακας, βραχώδους περιοχής στα βορειοδυτικά του χωριού αυτού, επί του δρόμου που ενώνει τα χωριά Πέργαμος και Μακράσυκα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια