Κόκκο Μαρίνο

Γνωστός ως Μαρίνο Κόκκο ο Πρεσβύτερος. Βενετός ευγενής ο οποίος, στις αρχές του 15ου αιώνα, είχε υπηρετήσει στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο Μαρίνο Κόκκο είχε διατελέσει πρέσβυς (βαΐλος) της Βενετίας στο μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου από το 1409 μέχρι το 1412, επί ημερών του βασιλιά Ιανού (1398- 1432).