Κέρμια

Image

Ονομασία της Λευκωσίας κατά τον 10ο μ.Χ. αιώνα (Βυζαντινή περίοδος) σύμφωνα προς αναφορά του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου.

 

Ο Πορφυρογέννητος, στο σύγγραμμά του Περί Θεμάτων, στο θέμα ΙΕ' (=επαρχία Κύπρου) αναφέρει 15 πόλεις του νησιού, μεταξύ δε αυτών και πόλη Κέρμιαν, ἤτοι Λευκουσίαν. Δίνει δηλαδή ο ίδιος τη διευκρίνιση ότι Κέρμια ήταν η Λευκωσία. Ωστόσο πουθενά αλλού στις πηγές δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Λευκωσία ονομαζόταν ποτέ και Κέρμια.

 

Ο Κ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ , Ε', 1983, αρ. 114) εκφράζει την βεβαιότητα ότι η αναφερόμενη Κέρμια δεν ήταν η Λευκωσία αλλά το χωριό Θέρμια που παλαιότερα αποτελούσε τμήμα της πόλης της Κερύνειας. Ο ίδιος μελετητής δίνει την ερμηνεία ότι από λάθος του αντιγραφέα είχε παραποιηθεί το αρχικό κείμενο του Πορφυρογέννητου και παραλειφθεί η Κερύνεια στη σειρά των πόλεων. Δηλαδή ο Πορφυρογέννητος εννοούσε:

 

...Κέρμια, ἤτοι Κυρήνεια, Λευκουσία, Κυθαίρεια... κλπ., παραλείφθηκε όμως η Κερύνεια και παρέμεινε: ...Κέρμια, ἤτοι Λευκουσία...

 

Εισηγείται, συνεπώς, ότι Κέρμια ήταν η Θέρμια - Κερύνεια κι όχι η Λευκωσία.

 

Ωστόσο ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) αναφέρει μεσαιωνικό οικισμό με την ονομασία Cormia, που μπορεί να ήταν Κέρμια, φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Συγκεκριμένα ο Φλώριος γράφει ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων που έκανε ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, η Cormia (Κέρμια;) δόθηκε στον αξιωματούχο Ιωάννη Ιμπερατόρ, μαζί με άλλα δύο χωριά. Τα ίδια χωριά δόθηκαν υστερότερα στον Φραγκεσκίν Καμί, σε ανταλλαγή με τον Ιμπερατόρ.

           

Δεν είναι απόλυτα βέβαιο εάν η αναφερόμενη Cormia ήταν οικισμός ονομαζόμενος Κέρμια. Πάντως το τοπωνύμιο Κέρμια έχει επιβιώσει σε περιοχή κοντά στη Λευκωσία και στα βορειοδυτικά της.

 

» Βλέπε και λήμμα Θέρμια.