Φωνή της Κύπρου

Image

Μεγάλη εβδομαδιαία εφημερίδα, από τις σημαντικότερες κυπριακές εφημερίδες, που εκδιδόταν στη Λευκωσία από το 1887 έως και το 1912 με εκδότη της τον Γεώργιο Νικόπουλο. Το 1912 μέχρι το 1952 η εφημερίδα συνέχισε να εκδίδεται από τον Κύριλλο Κ. Παυλίδη με την ονομασία  "Νέα φωνή της Κύπρου".

 

Η εφημερίδα είχε ετήσια συνδρομή στις Πόλεις της Κύπρου 12 σελίνια και στα χωριά 10. Η τιμή για αποστολή της στο εξωτερικό ήταν 20 σελίνια.

 

Οπως ανέφερε στην προμετωπίδα της η εφημερίδα καταχωρούσε διατριβές προς 4 πέννες τη γραμμή και έγγραφα κυβερνητικά και δημαρχιακά προς 8 πέννες τη γραμμή. Τα άρθρα δημοσιεύονταν δωρεάν. 

 

Στο ετήσιο Ημερολόγιον του Κ.Φ. Σκόκου, το οποίο εκδιδόταν στην Αθήνα κατά την περίοδο  1886-1918 γίνεται μια εγκωμιαστική  αναφορά στον Νικόπουλο ο οποίος παρουσιάζεται ως "ανήρ πολλής μορφώσεως και ευρείας παιδείας, φρονημάτων δε αληθώς πατριωτικών και ανεξαρτήτων, ηδυνήθη να ανυψώσει το φύλλον εν τη συνειδήσει του Κυπριακού Λαού ποδηγετών διά γλώσσης χρηστής και σωφρονος και επί βάσεων και αρχών υγιών την κοινήν γνώμην".  

 

Φωνή της Κύπρου

Η εφημερίδα, που άλλαξε κατά καιρούς μέγεθος και σχήμα, είχε πλούσια και μαχητική αρθρογραφία και ειδησεογραφία, καλλιτεχνικές και φιλολογικές στήλες, επιστημονικές και ιστορικές επιφυλλίδες. 

 

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια