Κιοσέ Μεχμέτ αγάς

Αλαγήμπεης (=ανώτατος επαρχιακός αρχηγός Οθωμανών ιππέων) της Πάφου κατά το 1744 - 45. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός ( Ἱστορία Χρονολογική, Βενετία, 1788, σ. 315) τον αναφέρει ως Κιοσά Μεεμέταγα Ἀλαγημπέγη τῆς Πάφου. Είναι γνωστός από ανάμειξή του σε συνωμοσία κατά του τότε αρχιεπισκόπου Κύπρου Φιλοθέου (1733 -1759). Ο αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος* πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στα τέλη του 1744, κι αφού κατόρθωσε λίγο πιο πριν να επιβιώσει από σοβαρή προσπάθεια του ιερομόναχου Μακαρίου να του πάρει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, για να ἐργασθῇ  ὑπέρ τῆς οἰκονομικῆς ἀνακουφίσεως τοῦ δεινῶς πάσχοντος Κυπριακοῦ  Ἑλληνισμο (Λ. Φιλίππου, Ἡ   Ἐκκλησία Κύπρου ἐπί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία, 1975, σ. 99). Κατά τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (ό.π.π.) ο σκοπός του αρχιεπισκόπου επιτεύχθηκε. Αλλ' ενώ βρισκόταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε εκεί ο αλαγήμπεης της Πάφου Κιοσέ Μεχμέτ αγάς έχοντας μαζί του δυο ιερείς από τα χωριά Κλήρου και Καλαβασός και άλλους Έλληνες λαϊκούς.

 

Όλοι αυτοί κατηγόρησαν τον αρχιεπίσκοπο για δωροδοκία και κατόρθωσαν να πείσουν τον μεγάλο βεζύρη να κηρύξει τον Φιλόθεο έκπτωτο του αρχιεπισκοπικού θρόνου.

 

Δεν είναι σαφές ποιου άλλου τα συμφέροντα εξυπηρετούσαν ο Κιοσέ Μεχμέτ αγάς και οι λοιποί, και ποιόν ήθελαν ν' ανεβάσουν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ίσως ενεργούσαν εκ μέρους του καθαιρεθέντος ήδη ιερομόναχου Μακαρίου, ο οποίος είχε αποτύχει να καταλάβει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο λίγο πιο πριν. Πάντως, με σουλτανική διαταγή, εκλέχθηκε νέος αρχιεπίσκοπος ο επιβάτης Νεόφυτος*, που ήλθε στην Κύπρο από την Κωνσταντινούπολη για ν' ασκήσει τα καθήκοντά του, μαζί με τον (δέσμιο) Φιλόθεο. Παρά τα όσα λέγει κατά του Φιλοθέου ο Drummond (Excerpta Cypria, p. 280), ο συκοφαντηθείς από τον Κιοσέ Μεχμέτ αγά αρχιεπίσκοπος αθωώθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε κι επανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ο επιβάτης Νεόφυτος, που δεν αναγνωρίστηκε από τους Κυπρίους αρχιερείς και καθαιρέθηκε, είχε στο μεταξύ πεθάνει το 1745.