Βαρβαρίγος Αυγουστίνος

Βενετός ανώτερος ναυτικός αξιωματούχος που στα τέλη του 1570, μετά την άλωση της Λευκωσίας από τους Τούρκους (9.9.1570), διορίστηκε Proveditor del Mare (Προβλεπτής της Θάλασσας), στις 10 Δεκεμβρίου 1570, υπό τον όρο να φθάσει στην Κύπρο το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι γνωστό αν ήλθε τελικά. Κατά τις αρχές του Φεβρουαρίου 1571 πέτυχε να στείλει πίσω στη Βενετία από την Κέρκυρα τον αποτυχημένο γενικό καπετάνιο Ιερώνυμο Ζάνε. Η περαιτέρω δράση του δεν είναι αρκετά γνωστή, αν και μια πηγή αναφέρει ότι ανάμεσα στα σημαντικά λάθη που οι ίδιοι οι Βενετοί διέπραξαν στη διάρκεια του πολέμου κατά των Τούρκων, υπήρξαν και εξαιρέσεις, όπως ο φρόνιμος Αυγουστίνος Βαρβαρίγος και ο γενναίος Σεβαστιανός Βενιέρ, σ' αντίθεση με τον Ιερώνυμο Ζάνε που τον περιγράφει ως άπειρο στα ναυτικά και στρατιωτικά θέματα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια