Αριστώναξ Νουμηνίου Πάφιος

Image

Επιγραφή που βρέθηκε στους Δελφούς και που χρονολογείται στα τέλη του 2ου π Χ. αιώνα, αποτελεί τιμητικό ψήφισμα της πόλης των Δελφών για τον Κύπριο,   από την Πάφο, Αριστώνακτα Νουμηνίου. Όπως αναφέρεται στην επιγραφή, η πόλη των Δελφών αποφάσισε να τον τιμήσει διότι ο Αριστώναξ «δείχνει εύνοια προς την πόλη, στην οποία προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες όπου χρειάζεται». Ομόφωνα, οι εκπρόσωποι των Δελφών αποφάσισαν ακόμη, εκτός από τον έπαινο, να χορηγήσουν στον Αριστώνακτα και στα παιδιά του το αξίωμα του προξένου, πρωτοκαθεδρία, προτεραιότητα στο να ζητούν χρησμούς και τα άλλα προνόμια που χορηγούνταν σε προξένους και ευεργέτες.

 

Σε άλλη επιγραφή από τους Δελφούς, μεταξύ άλλων αναφέρεται και το όνομα του Αριστώνακτος Νουμηνίου ως βουλευτού.

 

Προκύπτει ότι ο Πάφιος αυτός ήταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο της εποχής εκείνης. Πιθανό δε να ήταν πατέρας του Αριστώνακτος Αριστώνακτος, ο οποίος είχε διακριθεί σε μουσικούς αγώνες στην Ερέτρια.