Κοντσιές Γκινάρ ντε Guinart de Conches

Image

Γάλλος ευγενής που έζησε κι έδρασε στην Κύπρο κατά τις αρχές του 13ου αιώνα. Πιθανότατα ήταν συγγενής του Ραϋμόνδου Κοντσιές* που εκπροσωπούσε στην Κύπρο κατά την ίδια περίπου εποχή το Μομπελιέ της Γαλλίας.

 

Στα χρονικά αναφέρεται ότι ο Γκινάρ ντε Κοντσιές ήταν ήδη ηλικιωμένος ιππότης όταν διεξήχθη ο πόλεμος με τις δυνάμεις του Γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β', το 1229-1231, όταν ο Φρειδερίκος επιζητούσε να θέσει την Κύπρο υπό τον έλεγχό του, δρώντας ως κηδεμόνας του ανήλικου τότε βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Α'. Κατά του Φρειδερίκου, υπερασπιζόμενα τα δικαιώματα του νεαρού βασιλιά του νησιού, είχαν ορθωθεί τα μέλη της μεγάλης οικογένειας των Ιβελίνων. Ο Γκινάρ ντε Κοντσιές ήταν τότε διοικητής του κάστρου Βουφαβέντο. Τασσόμενος με το μέρος των Ιβελίνων, κράτησε το κάστρο για λογαριασμό του ανήλικου βασιλιά. Στο Βουφαβέντο είχε καταφύγει και η λαίδη Εχίβη* ντε Μομπελιέ, χήρα του Γεράρδου ντε Μοντεγκιού, που μόλις πρόσφατα είχε παντρευτεί τον Μπαλιάν Ιβελίνο. Η Εχίβη εφοδίασε και υπερασπίστηκε το Βουφαβέντο.

 

Εάν ο Γκινάρ ντε Κοντσιές ήταν συγγενής του Ραϋμόνδου ντε Κοντσιές, τότε θα πρέπει να καταγόταν και αυτός από το Μομπελιέ, συνεπώς θα ήταν συμπατριώτης της Εχίβης.