Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου

Image

Οργάνωση νεολαίας που ιδρύθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (Κ.Κ.Κ.) με έδρα τη Λεμεσό. Πυρήνες της Οργάνωσης λειτουργούσαν από το 1924, επίσημα όμως αυτή εμφανίστηκε το 1926, μετά την οργάνωση του Κόμματος. Ταυτόχρονα εμφανίστηκε και η Οργάνωση Μαθητικής Νεολαίας, που είχε την ίδια ηγεσία με την Κ.Ν.Κ., μόνο που στη δεύτερη μέλη της ήσαν εργαζόμενοι νέοι ενώ στην άλλη μέλη της ήσαν μαθητές.

 

Η Κ.Ν.Κ. εργάστηκε κυρίως στους τομείς της διαφώτισης και της διεκδίκησης καλυτέρων συνθηκών ζωής, αλλά και για διαρθρωτικές αλλαγές στην κυπριακή κοινωνία.

 

Η Κ.Ν.Κ. υφίστατο μέχρι τον Οκτώβριο του 1931. Μετά την εξέγερση κατά των Άγγλων και τη λήψη, από την αποικιακή κυβέρνηση, σκληρών δικτατορικών μέτρων, η Οργάνωση πέρασε στην παρανομία, μέχρι το 1944 οπότε το Κ.Κ.Κ. αυτοδιαλύθηκε και συγχωνεύθηκε με το ΑΚΕΛ που είχε ιδρυθεί από το 1941. Τότε τα μέλη της Κ.Ν.Κ. συγχωνεύθηκαν με τα μέλη της Ανορθωτικής* Οργάνωσης Νεολαίας (ΑΟΝ).