Κουτσιοφαητόν

Image

Παραδοσιακό κυπριακό είδος φαγητού, που δεν συνηθίζεται πια. Παρασκευαζόταν κυρίως στην περιοχή Μόρφου, ως εξής: Αναμειγνυόταν πουρκούρι με καθαρισμένες κούννες κουκκιών και μαγειρευόταν όπως ακριβώς το πιλάφι. Δεν χρησιμοποιείτο λάδι και συνηθιζόταν κατά τις περιόδους νηστειών.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια