Αγρη

Image

Τα πιο εκλεκτά μέρη του λαγού, κατά μεταφορά από τα τρυφερά άκρα (μούττες) των φυτών. Λέγονται και άδρη, άχνη, άγνη και άγριν, το. Πρβ. και δίστιχο του ακριτικού τραγουδιού:

 

Καλώς ήρτεν ο Χάροντας, να φά' να πιει μιτά μας,

να φάει άγριν του λαού, να φά' οφτόν περτίτζ'ιν.