«Κύπρος μας, Η»

Image

Περιοδικό, όργανο της Υπηρεσίας Αποδήμων του υπουργείου Εξωτερικών. Απευθύνεται βασικά στους Κυπρίους αποδήμους και αποσκοπεί στη διατήρηση των δεσμών τους με την ιδιαίτερή τους πατρίδα. Περιλαμβάνει θέματα λαογραφικά, ιστορικά, γεωγραφικά, αναφορές σε κατεχόμενες περιοχές, λογοτεχνικά θέματα, βιογραφίες αποδήμων καλλιτεχνών κ.ά. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1977. Αρχικά Η Κύπρος μας ήταν διμηνιαία, αργότερα όμως άρχισε να κυκλοφορεί κατά πιο αραιά διαστήματα.