Κυρά

Image

Τοπωνύμιο που απαντάται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αποτελεί δε μια από τις πολλές προσωνυμίες της Παναγίας (για τη σημαντικότερη από τις εκκλησίες της Παναγίας Κυράς. Υπάρχει επίσης κυπριακό χωριό που ονομάζεται Κυρά. Μεταξύ των λοιπών τοπωνυμίων, αναφέρουμε:

 

* Τοποθεσία περί το 1 χμ. νοτιοανατολικά του χωριού Λουβαράς. Υπάρχει εκκλησία που ονομάζεται επίσης Κυρά.

 

* Με την ονομασία Κυρά του Δκιάκου υπάρχει τοποθεσία περί τα 2,5 χμ. νοτιοανατολικά του χωριού Μένοικο. Υπάρχει εκκλησία με το ίδιο όνομα.

 

* Με την ονομασία Κυρά Ελεούσα απαντάται εκκλησία πολύ κοντά στο χωριό Ακουρσός της επαρχίας Πάφου. Με την ίδια ονομασία απαντάται εκκλησία και κοντά στο χωριό Νατά, στην ίδια επαρχία.