Κύρρης Π Κώστας

Image

Διακεκριμένος ιστορικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1927 στη Λάπηθο. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Λαπήθου μέχρι και την τετάρτη τάξη, συμπλήρωσε δε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα σπούδασε αγγλική φιλολογία στην έδρα Βύρωνος στην ίδια Σχολή και γαλλική φιλολογία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

 

Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε ως καθηγητής στη Λευκωσία (1950- 1951) και στην Αμμόχωστο (1951-1957). Κατά το διάστημα 1957-1959 μετεκπαιδεύθηκε στη βυζαντινολογία και τις μεσανατολικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και πήρε το Μ.Α. στην ιστορία με τη διατριβή  Ἀστικές καί Ἀγροτικές συνθήκες στό Ὕστερο Βυζάντιο. Όταν επανήλθε στην Κύπρο υπηρέτησε και πάλι στη μέση εκπαίδευση, πρώτα στην Αμμόχωστο (1959-1960) και ακολούθως στη Λευκωσία (1960-1963).

 

Από το 1963 άρχισε να εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών*, του οποίου υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες. Από το 1982 ανέλαβε ως διευθυντής του Κέντρου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι και την αφυπηρέτησή του το 1987.

 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού και Φιλολογικού Συλλόγου Αμμοχώστου (ΕΦΣΑ), του οποίου εξελέγη πρώτος γραμματέας το 1960. Διετέλεσε μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών,  της Κυπριακής Επιτροπής Ιστορικών Επιστημών,  του American Oriental Society (New Haven, Connecticut, USA), του Mediaeval Academy of America (Cambridge, Massachusetts, USA), του Society for the Promotion of Hellenic Studies London, του Jean Bodin Society for the Comparative Study of Institutions (Brussels, Belgium), του International Commission for the History of Parliamentary Institutions, του Center of Neo-Hellenic Studies at the University of Texas (Austin, Texas), και του Modern Greek Studies Association, Princeton University (Princeton, New Jersey, USA).

 

Πήρε μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια με πρωτότυπες ανακοινώσεις. Δημοσίευσε πλήθος επιστημονικών μελετών, δοκιμίων και κριτικών σε κυπριακά, ελλαδικά και ευρωπαϊκά περιοδικά, πάρα πολλές δε μελέτες του δημοσιεύθηκαν στις Επετηρίδες του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

 

Ο Κώστας Π. Κύρρης ασχολήθηκε επίσης με την ποίηση. Εξέδωσε μια ποιητική συλλογή η οποία βραβεύθηκε με πρώτο έπαινο από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών στα 1952, και δημοσίευσε κατά καιρούς ποιήματά του σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες. Έγραψε επίσης το θεατρικό έργο Ανατομία μιας επανάστασης  που ανεβάστηκε από το καφεθέατρο «Εναλλάξ».

 

Ο Κ.Π. Κύρρης έγραψε πολλά λήμματα στη «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», συνεργάστηκε δε στενά και με τη «Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια».

 

Μεταξύ άλλων εξέδωσε τα έργα:

 

 1. Ζητώντας τόν μίτο τῆς  Ἀριάδνης, Α'. (Ἡ περιπέτεια μιᾶς Ἠθικῆς καί  Αἰσθητικῆς Ἀγωνίας) [ποιητική συλλογή], Αμμόχωστος Κύπρος, 1952.
 2. Κυπριακά καί Ἀμμοχώστεια Μελετήματα καί Δοκίμια, τόμος Α', Αμμόχωστος, Κύπρος, 1957.
 3. Οἱ  ποιητάρηδες τῆς Κύπρου, Λευκωσία, 1961.
 4. Οἱ  ἀδέσμευτοι, ἡμεῖς καί ὁ ρόλος τῶν Τούρκων εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Κύπρος, 1961.
 5. Ὁ Κύπριος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ὑάκινθος 1345-46 καί ὁ ρόλος του εἰς τόν   Ἀντιπαλαμιτικόν ἀγῶνα, Λευκωσία, 1961, [ανάτυπο από Επετηρίδα «Κυπριακών Σπουδών», τόμος ΚΕ' ].
 6. Ἡ Κύπρος μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως Σήμερον (Cyprus  between  East  andWesttoday). Συμβολή εἰς τήν βαθυτέραν ἀνάλυσιν τῆς παρούσης φάσεως μιᾶς πανάρχαιας τραγωδίας, Λευκωσία, 1964.
 7.   Ἔριδα τῶν Δραγομάνων Μαρκουλλῆ καί Γεωργῆ (1669-1674) καί οἱ σχέσεις  Ἑλλήνων καί Τούρκων τῆς Κύπρου τότε, Λευκωσία, 1964.
 8. Ἱστορία τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Ἀμμοχώστου 1191-1955 ἰδίως δέ τοῦ Ε.Γ. Α., History  of  Secondary  Education  InFamagusta 1191-1955, εκδόσεις Λάμπουσα, Λευκωσία - Κύπρος, 1967.
 9. Ἡ Κυπριολογική Βιβλιοθήκη Μήτσου Ν. Γ. Μαραγκοῦ, Λευκωσία, 1969 [ανάτυπο από εφημερίδα «Ἐλευθερία» έτος 63, αρ. 12480 καί12481].
 10. Περί τοῦ  ἐξισλαμισμοῦ μέρους τῶν ἐν Κύπρῳ  ἡγετικῶν τάξεων κατά τό 1570-1571 κ.ε. καί περί τῆς ἐθνικῆς προελεύσεως τῆς Μουσουλμανικῆς Κοινότητος τῆς Νήσου, Λευκωσία, 1969, [ανάτυπο από περιοδικό «Μόρφωσις», ΚΔ-ΚΕ].
 11. Λουλούδια τῆς Ἀγάπης πρώτη ποιητική συλλογή τοῦ Τεύκρου Ἀνθία, Λευκωσία, 1969.
 12. Διάγραμμα Ἱστορίας τῶν Ρωσσοκυπριακῶν Πολιτιστικῶν Σχέσεων. An Outline of Cypro-Russian Cultural Relations, Λευκωσία - Κύπρου, 1970 [ανάτυπο από περιοδικό «Μόρφωσις» ΚΣΤ'].
 13. Ἀνέκδοτη παραλλαγή τοῦ «Τραγουδιοῦ τῶν Δεσποτάδων» κι ἄλλα στοιχεῖα γιά τίς σφαγές τοῦ 1821 στην Κύπρο, Λευκωσία, 1971 [ανάτυπο από περιοδικό «Κυπριακός Λόγος» έτος Γ', τεύχη 14 και 15-16].
 14. Peaceful Co-existence in Cyprus under the British Rule (1878-1959) and after Independence, Nicosia - Cyprus, 1977.
 15. Κύπρος, Τουρκία καί  Ἑλληνισμός. Θεσμοί, Δομές, Σχέσεις, Προβλήματα, Μεσανατολική Βιβλιοθήκη αρ. 1, εκδόσεις Λάμπουσα, Λευκωσία, 1980.
 16. Τό Βυζάντιον κατά τόν ΙΔ' αἰώνα, Μεσανατολική Βιβλιοθήκη αρ. 2, εκδόσεις Λάμπουσα, Λευκωσία - Κύπρος, 1982 [διδακτορική διατριβή].
 17. HistoryofCyprus, Λευκωσία, 1985.
 18. Τουρκία και Βαλκάνια, Ιστορικό δοκίμιο, 1986.
 19. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, Αθήνα, 1991.
 20. Κύπρος, Τουρκία και Ελληνισμός. Θεσμοί , Δομές, Σχέσεις, Προβλήματα, Λάμπουσα, Λευκωσία 1996.

 

Για το πολύτιμο έργο και την αξιόλογη προσφορά του στα γράμματα, τις επιστήμες και την έρευνα ο Κ. Π. Κύρρης έτυχε σημαντικών βραβεύσεων. Μεταξύ άλλων, στα 1978 τιμήθηκε με βραβείο και χρηματική χορηγία από την Ακαδημία Αθηνών για τη συνολική επιστημονική του προσφορά. Επίσης του απονεμήθηκε το Βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών της Κυπριακής Πολιτείας το 2001, ενώ τιμήθηκε και με το Βραβείο Τεύκρου Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη. Στο Δ΄ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το 2008, ο Κ. Π. Κύρρης τιμήθηκε για το πολυετές επιστημονικό του έργο και την προσφορά του στην Κυπριολογία.

 

Ο Κώστας Π. Κύρρης πέθανε στις 7 Ιουνίου 2009.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image