Λαφφών Γουσταύος Gustave Laffon

Εις τον τάφον μου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΜΟΥ

 

Δέν θέλω γράμματα χρυσ

οὒτε πελεκημένα.

Δυό λόγια μόνο μέ ἀρκοῦν,

δυό λόγια ἀγαπημένα:

 

Ἐδῶ κοιμᾶται ὁ Λαφφών,

τό γένος ἦτο Γάλλος.

Πλήν τῆς Ἑλλάδος ἐραστής

καί θαυμαστής μεγάλος.

 

Γουσταύος Λαφφών