Λεύκολλος

Ρωμαίος αξιωματούχος που είχε πάρει μέρος στον πόλεμο κατά του Μιθριδάτου (86 π.Χ.) με ναυτικές δυνάμεις τις οποίες είχε συγκεντρώσει από την Κύπρο και άλλες περιοχές.

 

Όπως γράφει ο Αππιανός (Μιθριδάτειος, 56), ο Λεύκολλος που είχε κινδυνεύσει πολλές φορές να συλληφθεί αιχμάλωτος από τους πειρατές, είχε συγκεντρώσει ένα μικρό στόλο από την Κύπρο, τη Φοινίκη, τη Ρόδο και την Παμφυλία, με τον οποίο διενήργησε επιθέσεις κι ερήμωσε πολλά μέρη της εχθρικής χώρας (του Μιθριδάτη), πλέοντος κοντά στις ακτές όπου έκαμε κι απόπειρες κατά καραβιών του Μιθριδάτη.

 

Η Κύπρος βρισκόταν τότε ακόμη κάτω από τους Πτολεμαίους, τους Έλληνες βασιλιάδες της Αιγύπτου, αλλά είχε συμμαχία με τους Ρωμαίους την οποία όμως εγκατέλειψε κατά τον Μιθριδατικό πόλεμο (προτιμώντας να τηρήσει ουδέτερη στάση, προφανώς), αν και ο Πτολεμαίος Η' Λάθυρος είχε τότε υποδεχθεί και περιποιηθεί τον γνωστό Λούκουλλο* προς τον οποίο πρόσφερε πλοία συνοδείας μέχρι την Κύπρο (από την Αλεξάνδρεια), όπως γράφει ο Πλούταρχος (Λούκουλλος, 3.1-2).