Λεόντιος ηγούμενος

Image

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας Αψινθιώτισσας (Αψινθίων) κατά το 1222-23, οπότε εστάλη από τους Κυπρίους Ορθοδόξους, μαζί με τον επίσκοπο Σολέας Λεόντιο, στη Νίκαια για να διεκτραγωδήσουν στον οικουμενικό πατριάρχη Γερμανό Β΄ τις διώξεις που υφίσταντο από τους Λατίνους οι Ορθόδοξοι του νησιού. Βλέπε περισσότερα στο λήμμα Λεόντιος επίσκοπος (Σολέας).