Λουκάς επίσκοπος

Κύπριος την καταγωγή ιεράρχης και πολύ γνωστός καλλιγράφος αντιγραφέας εκκλησιαστικών βιβλίων κατά το τέλος του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα.

 

Γεννήθηκε στην Κύπρο και είναι πιθανόν να μαθήτευσε όταν ήταν νέος στο βιβλιογραφικό εργαστήριο του μοναστηριού των Ανδρείων* στη Λευκωσία. Εγκατέλειψε την Κύπρο μετά την κατάκτησή της από τους Τούρκους το 1570-71 και έκτοτε σταδιοδρόμησε στο εξωτερικό όπου εργάστηκε ως αντιγραφέας. Υπηρέτησε επίσης ως επίσκοπος Busau.