Μακούντα ποταμός

Image

Ποταμός μήκους 18 περίπου χιλιομέτρων στην επαρχία Πάφου. Πηγάζει από το δάσος της Πάφου, από υψόμετρο 1.212 μέτρων (κορφή Ζαχαρού), στα βόρεια του δασικού σταθμού του Σταυρού της Ψώκας, και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα βορειοδυτικά του χωριού Μακούντα.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο ποταμός της Μακούντας ρέει πάνω στους διαβάσες, τις λάβες, τις αποθέσεις του σχηματισμού Κανναβιού (μπεντονίτες και ψαμμίτες), τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα πυριτιούχα, τα φαιοχώματα, τα ασβεστούχα εδάφη και τα προσχωσιγενή.

 

Η βροχόπτωση που δέχεται ο ποταμός φθάνει τα 800 χιλιοστόμετρα κοντά στις πηγές του, μειώνεται στα 635 χιλιοστόμετρα κοντά στο χωριό Άγιος Μερκούριος, στα 510 χιλιοστόμετρα κοντά στο χωριό Μακούντα, και στα 450 χιλιοστόμετρα κοντά στις εκβολές του.

 

Η χρήση γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και άγρια χαμηλή βλάστηση μέχρι σιτηρά, ελιές και λαχανικά.

 

Ο ποταμός της Μακούντας τροφοδοτείται σ' όλο του το μήκος από πολυάριθμα ρυάκια, δενδροειδούς συνήθως μορφής. Πάνω στον ποταμό κατασκευάστηκε το 1964 το λιθόρριπτο φράγμα της Αργάκας-Μακούντας, χωρητικότητας 1.150.000μ3, του οποίου σκοπός είναι η άρδευση έκτασης γης 320 περίπου εκταρίων, η οποία καλλιεργείται με λαχανικά. Το φράγμα βρίσκεται τρία περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του χωριού Αργάκα και σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τη θάλασσα.