Αρτεμίδωρος Σαλαμίνιος

Image

Αθλητής από τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Μαζί με έναν άλλο Κύπριο αθλητή, τον Νέωνα Καρπασεώτη, αναφέρεται ότι είχε πάρει μέρος σε αγώνες εφήβων προς τιμήν του Απόλλωνος στη Δήλο. Μαρτυρείται σε επιγραφή που βρέθηκε στη Δήλο, σε μαρμάρινη στήλη, και χρονολογείται στο 119/8 π.Χ. Δεν αναφέρεται σε ποιο αγώνισμα πήρε μέρος ο Αρτεμίδωρος, ούτε κατά πόσο είχε κερδίσει.

 

Τα Απολλώνια Δήλου ήταν οι σημαντικότερες εορτές της αρχαιότητας που τελούνταν προς τιμή του θεού Απόλλωνα. Οι εορτές αυτές γίνονταν την 7η του Θαργηλιώνα (11ος μήνας στο αττικό ημερολόγιο).

Στις εορτές αυτές γίνονταν αγώνες που μετείχαν "παίδες αγένειοι" και άνδρες. Μετά τους οποίους ακολουθούσε λιτανεία δαδούχων.